Everything about карти с памет

Търсенето е запазено в Наблюдавани Обявата е добавена в Наблюдавани Влез в профила си, за да я запазиш за постоянно

Знае точно разположението на Вакарелския предавател.*****

СВЕДЕНИЕ ИЗГОТВЕНО ОТ АГЕНТА “File” НА ДИРЕКЦИЯТА НА ПОЛИЦИЯТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА АГЕНТА ЙОРДАН СПАСОВ

За членовете на консулските и пр[очие] представители в провинцията, подобни места за близка разходка и почивка да се определят от началниците на гарнизоните.

Той просто жадува да му окажем доверие. Това можем да му засвидетелствуваме като:

А) да влязат в състава на новоформиращата се ХІ или ХІІ англ[ийска] армия в Египет, за което някои разузнаваелни служби имат сведения.

Той данни за числото, гарнизоните и отличителните знаци на българските части.

Продавачът предлага изпращането на продукта с опцията “Сигурна доставка”, която включва преглед и тест на стоката преди плащане. Разбери как »

* Става дума за внедреният агент на Абвера, известен под името read more Йордан Спасов

Довереник “Фриц”, бивш подофицер, е получил следните поръчки от френското разузнаване:

Началниците на служби и учреждения да изработват и допълват плановете за охрана на фабриките, военните складове, учреждения и съоръжения в зависимост от местните условия и възможности, като предварително влизат във връзка с началниците на гарнизоните.

в) Ако Н[егово] В[еличество] Царят не е искал да ни посочи регентите, министър-председателят е трябвало да помоли Н[егово] Величество да каже мотивите си с една или две или три единствени думи, по които българския народ би могъл що-годе да гадае.

При едни англо-американски действия в Източно Средиземно море, първият обект щял да бъде Додеканеза, а след това о[стро]в Крит.

Какво е известно за българската войска и нейните гарнизони?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *